AGCW firar 50 år

Föreningen Activity Group CW – DL bildades den 1 maj 1971 och fyller således 50 år. Detta firas med ett antal specialsignaler vilka har ”50AGCW” i suffixet. Aktiviteten pågår till den 31 maj, självfallet endast på morsetelegrafi.

Läs mer på AGCW-DL hemsida som är på tyska. Det verkar inte erbjudas något diplom men medlemmar kan skicka in sina loggar över vilka 50AGCW-stationer samt medlemmar som kontaktats under månaden.

Att notera är att det finns jubileumsstationer utanför Tyskland, loggade är PA50AGCW, OE50AGCW, SN50AGCW, YL50AGCW, Z350AGCW samt från Tyskland DP50AGCW samt DR50AGCW.

Vi gratulerar AGCW-DL till de 50 åren samt önskar er många lyckliga år på banden!

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.