SL-testen på lördag 8 maj

”SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att entusiasmera trafik till
och från SL-stationer. I år går testen lördagen den 8 maj och lördagen den 13
november. Testen är indelad i två klasser, CW (telegrafi) och SSB (telefoni).

FRO fyller 75 år under 2021. Det firar vi genom att göra SL-testen i maj lite
festligare. Alla som sänder i loggar kommer att få ett diplom och vinnaren i
respektive klass belönas med en plakett. Vi hoppas på många deltagare i testen!

Dagar
Lördagen den 8 maj 2021
Lördagen den 13 november 2021
Tider
CW 1200-1300 UTC
SSB 1315-1415 UTC
Frekvenser
CW 3525-3575, 7010-7040 KHz
SSB 3650-3750, 7060-7130 KHz
Meddelande
RS(T) + serienummer från 001 + lokatorruta Exempel: 599 001 JP70PT

Loggar
Alla delar redovisas separat.
CW och SSB ska ha separata nummerserier.
QSO med SL-signaler ger fem poäng per QSO. Övriga en poäng
Varje storruta (t ex JP70) ger en multiplier per band.
Sänd loggarna till sm0oy[at]fro.se senast en vecka efter testen.
Endast loggar i cabrillo- eller textformat godkännes.
Välkommen till SL-Testen 2021!”

Tnks SM0OY.

Ett passande loggprogram är SD där du använder SSA Manadstest eller General serial+.

Lyssna gärna efter SL1FRO i testen!

SL-testen räknas i SSA HFCC.

Författare: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.