POBEDA-76 med CQ-M(IR)

Denna helg samt kommande vecka firar Ryssland 76-årsminnet av segern i Det stora fosterländska kriget. På banden finns ett mycket stort antal POBEDA-76-stationer aktiva med prefixet RP76, till detta kommer en till tre suffixbokstäver som anger vilken typ av station det rör sig om; ”hjältestad”, ”stad med militär ära” eller ”stad som gjort en stor arbetsinsats”. Tidigare år har även stationer varit QRV från platser för betydande slag och stridigheter samt att krigsveteraner räknats för de olika utmärkelser man kan köra ihop, dock är det nog inte många, om ens någon, veteran med HAM-licens som är igång (eller i livet) längre, dessa har/hade signaler på U1-9.

Förutom alla ryska RP76-signaler är även minnesstationer från Belarus och Bulgarien aktiva. Samtliga deltagare listas på POBEDA-76-sidan. Här kan du se vad du kört ihop i årets aktivitet, utdrag från DX-clustret samt QSO-statistik för POBEDA-76-stationerna.

RP76-callen kommer även luftas i kommande helgs (8-9 maj) CQ-MIR där f.ö. SM1 – Gotland räknas som egen multiplier då vi utgör ett separat land enligt den gamla sovjetiska P-150-C-landlistan vilken ligger till grund för mulitpliers i CQ-M.

Diplomet kommer från förra årets 75-årsfirande.

Här har vi årets diplom, 38 QSO med POBEDA-stationer krävs.

75 stycken POBEDA-76-QSO belönas med ett diplom till moderlandets ära.

Tnks RM2D för hjälp med P-150-C-länken.

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.