Sjöfartsverket varnar för solstormar!

Sweden Traffic sänder navigationsvarningar för sjöfarten inom svenska vatten på VHF och MF, sändningarna är automatiserade och går ut var fjärde timme från 0200 UTC. I morse hördes följande  för oss radioamatörer lite intressanta varning:

”080409 UTC AUG
BALTIC SEA NAV VARN 019/22

SAMTLIGA FARVATTEN. RYMDVÄDER. KRAFTIGA SOLSTORMAR PÅGÅR 8 – 9 AUGUSTI. RADIO- OCH SATELLITE NAVIGERINGSTJÄNSTER KAN PÅVERKAS..”

Mycket riktigt har det de senaste dagarna varit kraftigt kortskip på högre frekvenser, exv. var en OZ-station 30 dB över S9 på 20m CW tidigt igår morse. Det brukar bli sådana fenomen innan norrskenet brakar loss. Ha koll på 28, 50 och 144 MHz, det kan bli märkliga öppningar!

Citatet lånat från Sjöfartsverkets gällande navigationsvarningar.

 

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.