Rapport från Kommitté C4 (HF) vid IARU Region 1:s interimmöte 16-17 april 2016

Lördagen den 16 april öppnades C4-gruppens möte av Ulli DK4VW som under många år lett HF-kommittén med fast hand. Alla deltagare presenterade sig och därefter inleddes förhandlingarna.

Bandplaneärenden:

Paper number ”VIE 16_C4_02” 630 meter beacons

Diskussion om 630-metersbandet (472-479 kHz). Norge hade inför mötet föreslagit att fyrar skulle läggas mellan 476-477 kHz, men ändrade sig under mötet till att föreslå att ”experiment-sändare” skulle tillåtas där om de inte sänder permanent utan bara vid vissa tillfällen. RSGB föreslog i stället SDR-mottagare kopplade till RBN-systemet där man ögonblickligen kan se om aktivitet pågår och i så fall var. Inget beslut togs, men man enades om att experimentsändningar är tillåtna utan beacon-status.

Paper number ”VIE 16_C4_03” Use of Upper Sideband below 10 MHz

Nuvarande regler inom IARU är att USB används över 10 MHz och LSB under 10 MHz. RSGB föreslår att den meningen tas bort och att USB rekommenderas på 60 meter (5 MHz) medan även fortsättningsvis LSB används på 40, 80 och 160 meter. Anledningen till att USB rekommenderas är att andra användare på dessa frekvenser använder USB och det blir därigenom lättare att undvika störningar.

Paper number ”VIE 16_C4_04” Integrating the 5 MHz WRC-15 Allocation with Existing Usage

IARU ämnar få igenom en enkel bandplan för det nya 60-metersbandet. Bandet är för smalt för detaljreglering. CW har ett exklusivt segment mellan 5351,5 – 5354 kHz, och ”weak signal modes” mellan 5366 – 5366,5 kHz. USB får följaktligen använda 5354 – 5366, men CW kan användas överallt. Detta rör i dagsläget inte oss i Sverige, men när vi får tillgång till dessa frekvenser är det bra om viss ordning gäller.

Paper number ”VIE 16_C4_05” Data Mode Usage at 3.5 and 10 MHz och Paper number ”VIE 16_C4_06” 30 meter band planning och Paper number  ”VIE 16_C4_06” 80 meter band planning.

DARC har gjort en grundlig undersökning över användningen av 30-metersbandet. Nästan all användning sker mellan 10100 – 10130. I Region 2 är bandplanen 10100 – 10130 CW och 10130 – 10150 digitala moder. CW-grupper har protesterat mot detta, men man glömmer att CW är tillåtet på hela bandet 10100 – 10150. IARU har tidigare rekommenderat att beacons inte skall finnas på 10 MHz, men trots detta finns ett tiotal fyrar där, bl.a. en svensk. Enligt IARU:s mening har fyrar spelat ut sin roll (RBN är överlägset).

DARC har gjort en motsvarande studie av 80-metersbandet. Man har mätt användningen både med RBN och SDR-mottagare. Slutsatsen är att nästan all CW-trafik försiggår under 3555 kHz. DARC föreslår en ny bandplan:

 3500 – 3510  CW Intercontinental operation  (200 Hz bandbredd)

3510 – 3560  CW contest preferred (3555 CW QRS activity centre) (200 Hz)

3560 – 3570  CW QRP activity  (200 Hz)

3570 – 3580  All narrow band modes – Digimodes (200 Hz)

3580 – 3590  All narrow band modes – Digimodes (500 Hz)

3590 – 3600  Digimodes, automatically controlled unattended data stations (500 Hz)

Resten som förut. OBS: CW får användas mellan 3500 – 3800 även om man önskar att CW-trafik sker under 3570 kHz.

 

Ändringar i ”HF Manager Handbook”

Ett antal smärre korrigeringar i existerande text diskuterades. Det kan konstateras att det även fortsatt råder enighet om att inga contests får äga rum på 60- eller 30-metersbanden. En liten justering sker av bandplanen för 10 meter:

28 320 – 29 000  2700  Alla moder

29 000 – 29 100  6000  Alla moder

Även om beslutet tas på nästa konferens 2017 kan vi ändra i vår bandplan nu eftersom segmentet redan används på detta sätt.

Rapporter

Paper number ”VIE 16_C4_14” Deliberate QRM on the HF bands

IARU Region 1:s DQRM AROS koordinator Don G3BJ rapporterade att under 2015 har ett antal operatörer lämnat rapporter om observerade avsiktliga QRM-stationer. Man har haft en viss framgång i att DF:a ett par DQRM-are (att använda Direction Finding-utrustning). Uppgiften är svår och hjälp behövs av t.ex. grannar till den störande och andra som känner igen röst eller CW-stil. Man har vid ett tillfälle fått hjälp av ett befintligt europeiskt DF-nät (med assistans av Ofcom =engelska PTS). Man kunde visa på ett par hundra meter när till ett område utanför Rom. K1N-expeditionen hade en egen DQRM-sida och även under Nepal Emergency har man försökt DF:a DQRM-are.

Ulrich DK4VW lämnade sin rapport och under söndagen presenterades omfattande resultat av mätningar som gjorts i Holland och som jag får återkomma till separat.

Många dokument hittar ni här:

http://iaru-r1.org/index.php/documents/Documents/HF/C4-papers-v3.zip/

 Jag ska även senare lägga ut länkar till slutprotokoll och andra intressanta dokument.

Author: SM6JSM