Portabeltestens våromgång 21 maj

SK1BL/P deltog i SMP våromgångar 2022 och 2023

”Hej!

Nu är våren (sommaren?) här så nästa helg är det dags igen. Söndag 21 maj går våromgången av portabeltesten.

Reglerna hittar ni här https://contestspalten.ssa.se/rules-ssa-portabeltest/

Resultaten från höstomgången 2022 finns här https://contestspalten.ssa.se/resultat-smp-hosten-2022/

Väl mött.

73 Dan/SM5IMO”

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.