Nu är Owe J79XBI QRV från Dominica i Karibien

Owe SM7XBI under Internationella Fyrhelgen 2014, när han körde från fyren Långe Erik vid Ölands Norra Udde. I bakgrunden Joakim SM7WNM.
Owe SM7XBI under Internationella Fyrhelgen 2014, när han körde från fyren Långe Erik vid Ölands Norra Udde. Second operator på bilden är Joakim SM7WNM.

Publicerat 2014-12-11 klockan 23:30
Nu har du chansen att under ett par månader köra Dominica J79. Owe från Södra Slätafly, på gränsen mellan Småland och Blekinge, har blivit QRV från sitt vinterviste på den karibiska ön. Owe brukar återfinnas så gott som dagligen omkring 7120 kHz plus minus QRM, från klockan 23 svensk tid. Ett par timmar senare öppnar 80 metersbandet mot Skandinavien.

-Jag har kört många LA- och OH-stationer men ytterst få svenskar, säger han. Jag hoppas fler försöker leta upp mej nu.

Problem med antennen och riggen
Vid DX-mötet i Karlsborg i september berättade Tore SM0DZB om sitt besök på Dominica, hos Owe SM5XBI alias J79XBI, som har sitt vinter-QTH där. Owe har haft lite svårt att blir QRV den här gången.  Först fick han rekonstruera antennerna, och när det var gjort och trafiken kom igång kom det plötsligt blå rök från sändaren. Riggen trasig,  måste skickas till Sverige på reparation. Det tar tid.

Dominica ligger mellan Guadelope och Martinique i Karibien. En normal dagstemperatur är 29 grader.  Här är varmt och skönt, säger Owe. Bilden ur Google Earth.
Dominica ligger mellan Guadeloupe och Martinique i Karibien. En normal dagstemperatur är 29 grader. – Här är varmt och skönt, säger Owe.
Bilden ur Google Earth.

Men eftersom Owe har bott på ön ett antal år har han börjat betraktas som halvt bofast. Det ledde till att vänliga människor lånade honom det han behöver – en rig under tiden som den ordinarie stationen är till Sverige på reparation.

QRV med lånad rig
Med lånad rig och reparerad Carolina Windom-antenn är Owe nu beredd på vinternmånadernas pile-ups.

– Antennen går bra på 40 och 80 meter. Den funkar också på 15 meter, berättar Owe.

 

Här är frekvenser och tider
Dominica ligger i Karibien, mellan de två franska öarna Guadeloupe och Martinique. Tidsmässigt ligger Dominica  fem timmar efter Sverige. 40 meter öppnar ganska sent, omkring klockan 23 i Sverige. En halvtimme senare är det helt öppet till Sverige och Skandinavien. Owe brukar hålla sig omkring 7120 kHz plus minus QRM. 80 meter öppnar mot Skandinavien ett par timmar senare. På 80 håller Owe till i DX-fönstret 3790 upp till bandgränsen.

Få svenskar
– Jag har kört många norrmän och finländare, berättar Owe. Men det har varit väldigt få svenskar. Jag hoppas att fler där hemma vill köra Dominica. Jag är på i stort sett varje dag, så det ska inte behöva vara några större svårigheter att hitta mej.

Owe besvarar QSL via post och LOTW, men inte eQSL. Hans QSL-manager är den i Sverige välkände Janne, SM5DJZ som håller kontakten och kan lämna mer info när det behövs.

Erik SM7DZV

Författare: SM7DZV