Några QSL-kort

Trots LoTW, eQSL, HAMLOG och allt vad det nu finns för att elektroniskt få QSO bekräftade så skickas det ännu en hel del gamla hederliga QSL-kort av papper och detta är naturligtvis alltid att föredra. Här är en bild på vad som inkommit dels via SSA:a mycket väl fungerande byrå dels med direktpost den senaste tiden.

Den skarpögde noterar texten på kortet från ER/DL2JRM: ”You worked a real person, not a computer”.

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.