C7A – World Meterological Organization QRV

Sedan 2014 har callet C7A dykt upp kring FN:s Världsmeterologidag den 23 mars och så även i år. C7A aktiveras  av klubbstationen 4U1A (läs: RW3AH) belägen i The Vienna International Centre i Österrike så DXCC-mässigt är inte C7A något ovanligt men prefixet är unikt, det finns ingen annan C7-signal utdelad. Prefixet tillhör UN World Meterological Organization och har tidigare använts för olika globala radionät inom meteorologi, jag vet inte i vilken omfattning och varifrån.

Jag minns min allra första prefixlista för amatörradio och där fanns C7 och även 4Y (International Civil Aviation Organization) med men det tog ända till 2014 innan något av dessa prefix kom att användas för amatörradio; C7A respektive 4Y1A. För bägge signalerna anges f.ö. på QRZ.com att ”The DXCC Status not yet defined by DXAC / ARRL.” Det finns knappast någon orsak att drömma om något nytt DXCC-land när det gäller dessa två, försök har gjorts förut när det gäller stationernas QTH och signalen 4U1VIC, se länken till 4U1A ovan.

QSL för C7A och 4Y1A skall gå via UA3DX, Clublog.

I skrivande stund ligger C7A på 7115 kHz SSB med den sedvanligt kraftiga signal som präglar all aktivitet från 4U1A:s QTH.

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.