SK7RN – Radiolördag 25 maj i Färjestaden

Färjestaden Kraftvägen 1, Färjestaden, Sverige

Kl 10:00 i Färjestadens Scoutstuga. Vi inleder med ett öppet styrelsemöte. Där kan du även delta via Jitsi. Vi kommer bl...

RASSLETRÄFFEN våren 2024.

Emmaboda Emmaboda

SL7ZXWFRO Möre inbjuder till radio weekend i Emmaboda den 31 maj till 02 juni. Platsen är Rasslebygd festivals område. Allt...