VRK & 8S80AA

Hej,

Vill påminna alla om att Västerås radioklubb fyller 80 år i år och just därför aktiverar vi signalen 8S80AA under hela 2023. Aktiviteten har hittills varit ganska hög och vi närmar oss 10 000 QSO redan nu i maj. Vill också passa på att påminna er om vårt fina jubileumsdiplom, där det gäller att köra jubileumssignalen och klubbens medlemmar och på så sätt köra ihop 80 poäng. All information om diplomet och våra övriga aktiviteter hittar du på www.sk5aa.se.

Vi kommer även att ha en annan intressant aktivitet lite längre fram och mer information om den kommer…

Hälsar

Peter SM5GMZ

Author: SM5YRA