Uppföljningsmöte klubbledarträff SM5 = 17/3

Uppföljningsmöte klubbledarträff SM5 (S) i Norrköping  2019-03-17 kl. 14-16

Deltagare SM5BVV/Morgan Sk5SM/DL5 Motala

SA5JAR/Andreas SK5BN Norrköping

SA5BKE/Erik SK5BN

SA5BLB/Mattias SK5AS Linköping

SA5BLP/Peter SK5AS

SM5VXO/Leif FRG/FRO/LRA

1. Leif/VXO redogjorde från ett möte med Länsstyrelsen i Östergötland för information om sambandsresurser inom FRO och Amatörradiorörelsen utifrån en inventering och förfrågan från Länsstyrelsen i Skåne gjord i SM7. Leif ingår i FRG organisationen i Linköpings kommun.

2. Andreas/JAR informerade om SK5BN och FRO Norrköping uppdrag att ”serva” orienteringstävlingen O-ringen med kommunikationsutrustning vid tävlingar va 29 – 30 i Finspång och Norrköping under dagtid 06 – 16 för iordningställande och utlämning av handapprater (Rakel). Även viss fältservice kan förekomma.

3. Diskuteras att göra en informationskampanj för amatörradion vid ovanstående arrangemang/serviceplats, en KV station och specialsignal likt SB/SE19 SKI i Åre och Östersund. Morgan/BVV undersöker med SSA kansli/specialsignaler

4. Nästa samarbetsprojekt som diskuterades var krisberedskapsveckan den 6-12 maj

Klubbarna undersöker vad som kommer att ske i respektive kommun.

5. Årets Radiomarknad/SK5BN/FRO i Norrköping är planerad till den 5 oktober. Datum är inte spikat på grund av frågetecken kring lokaltillgång. Diskuterades att arrangera en breddning av mässan genom föredrag, Workshop och samarbete med likande intresseområden modellflyg, datorbygge, Arduino, Raspberry Pi, Old Radio etc. Alla tänker till och kommer med inspel!

6. Erik/BKE redogjorde för aktiviteter med AMPRnet i Norrköping och landet i övrigt.

Diskuterades samarbete mellan klubbarna om att utöka nätet till Linköping och Motala

(Omberg) där det redan finns en site. Mattias/BLB undersöker olika möjligheter i Linköpingsområdet.

7. Erik/BKE är beredd att komma till klubbarna och informera om AMPRnet.

8. Nästa möte är planerat till den 28 april kl. 14 på Sveriges Rundradiomuseum i Motala.

Morgan/BVV återkommer med besked för fastställande av datum.

Dag som ovan Morgan/SM5BVV/DL5

 

Author: SM5YRA