Soldrift på APRS repeater SL5ZZV-2

Nu är APRS digipeatern åter igen igång på Omberg.

Tidigare så har åskan slagit sönder utrustningen, sist nu så blev strömförsörjningen ett problem då kostnaden var hög.

SL5ZZV-2 = QTH - 2018
SL5ZZV-2 = QTH – 2018

Så nu är den igång med solpanel, så nu återstår att se hur länge det fungerar denna gång.

Vi ser nu efter 24timmars aktivitet, att solpanelen med litet batteri orkar driva allt.

SL5ZZV-2 antenner = 2018
SL5ZZV-2 antenner = 2018
SL5ZZV- APRS.fi karta = 2018
SL5ZZV-2     APRS.fi karta = 2018

Author: SM5YRA