SL5ZYB = AM test 4 augusti !

Varje år, första lördagen i augusti organiserar SL5ZYB en AM test. (numera även i februari…)

AM-test 4:e augusti kl 09-11 Sv. tid, kör vi på 3600-3750.
Åter dags att lufta AM-knappen. 
Anrop CQ AM-test (frekvens)
Ange RS, namn och QTH, sänd logg till sm5b@ssa.se
Kompletta regler finns på http://sm5b.se/am-test-regler-2/
Viktigare att modulera bra än att vinna…
Vi hörs
Jonny SM5EMR / SM5B

Author: SM5YRA