SK5RHQ + SvxLink

Rapporterade för en månad sen att SK5AA-Västerås Radioklubb höll på att koppla in SvxLink till sina SK5RHQ repeatrar. Nu är jobbet klart!

Nu är repeater igång igen med SvxLink som logik, repeatern går att använda som vanligt. Du öppnar med subton, men för närvarande är inte 1750 aktiverad, vi vet inte nu när det kan komma igång!

Öppningsförfarande:

  1. subton 136,5Hz repeatern öppnar lokalt, talgrupp 9, (2m eller 70cm) och du kan göra dit QSO.
  2. subton 82,5Hz repeaterarna öppnar tillsammans, talgrupp 240541,(2m och 70cm) och du kan göra dit QSO över båda repeatrarna.

Repeater (2m och 70cm) är också kopplade mot SvxLink reflektorn, repeatern lyssnar/”abonnerar” på SVX reflektorn på några talgrupper:

2 m     : 240541 (70 cm)

70 cm: 240541 (2 m), 2405 (Distrikt 5) och 240 (Sverige)

 

Det går att nå andra repeaters i systemet från båda repeatrarna, läs mer på: svxportal.sm2ampr.net för mer om subtoner och talgrupper för att nå ut. Mer info finns även på http://www.granudden.info/?page=/Ham/SvxLink/

SK5AA hemsida kommer att uppdateras under flik, repeater/SK5RHQ

Mvh Repeatergruppen :SM5WFD/Christer

 

Author: SM5YRA