SK5BE = Sommarnummer av Break-In

Nu kan ni hitta ett sommarnummer av Break-In på vår hemsida. Det är minst 20 år sedan vi hade ett sommarnummer.
I alla fall inte sedan år 1999 när jag tog över redaktörsskapet efter Frasse, SM5TK. Nu är det i alla fall här och kan beskådas på:

www.qsl.net/sk5be

Innehållet är bl.a.:

  • Nybörjare bekännelse = SA5DFR/Daniel
  • IOGT husets historia = SM5AXB/Bosse
  • Alf = SM5RSF berättar
  • hos SM5KNV = Leif

 

Author: SM5YRA