SK5AS – föredrag om Försvarsmaktens folkförankringsprojekt.

Linköpings RadioAmatörer SK5AS bjuder in alla intresserade till ett föredrag om Försvarsmaktens folkförankringsprojekt.

SK5AS Flygets Hus Safirsalen, Malmslätt, onsdagen den 21 juni kl 19.00

SA5JAR/Andreas

Vi radioamatörer har en viktig funktion att fylla inom Totalförsvaret och vi behöver alla känna till vår roll inom detta. SA5JAR/Andreas Jarskog, ordförande i SK5BN, som är en av de utbildade informatörerna inom Försvarsmaktens folkförankringsprojekt “Tillsammans försvarar vi Sverige”.

Det blir en uppdatering inom området och vi kommer få ta del av det omfattande arbetet som ligger bakom projektet, få veta mer om totalförsvaret, vår nationella säkerhetsstrategi, omvärldsläget och Ryssland samt givetvis en del om vår försvarsförmåga.

Föredraget består av två delar varav det senare blir under hösten, så det finns tid för en del dialog och reflektion kring hur läget ser ut omkring oss.

Välkomna till en intressant kväll hälsar
SK5AS / Styrelsen

Fika till självkostnadspris 20 kr.

Author: SM5YRA