Sista Bullen från SM5UFB

Sista Bullen från SM5UFB Göran Gerkman

SM5UFB/Göran

Göran tog sitt certifikat i februari 1992 och var då medlem i Motala Sändareamatörer. Han blev rekommenderad av dåvarande ordförande SM5PBX Ulla Nilsson att lyssna på SSA Bulletin för att får mer kunskap om amatörradion. ”Bullen” sändes då av en radioamatör i Linköping vem minns inte Göran. När platsen blev vakant fick han möjlighet att över och har sedan dess läst Bulletinen för 5 distriktet.

Han har varit tjänsten trogen i alla trettio år förutom någon månads frånvaro på grund av sjukdom. Till början med skickade SSA ut bulletinen via brev till klubbarna för vidarebefordran uppläsarna med det har moderniserats! När ”Bullen” var en nyhet checkade upp till femtio amatörer in efter en uppläsning – det är annorlunda nu när den sprids via e-post innan uppläsning – idag är det bara handfull amatörer som checkar in säger Göran.

SSA vill framföra ett stort tack till Göran för hans hängivna insats och trägna arbete för amatörradion. Sista sändning för Görans del sker den 2 oktober 2022, vecka 39 kl. 21.30

 

 

73 de SM5BVV/Morgan

Distriktsledare SM5

Author: SM5YRA