Loppisinfo: Radiomässan i Eskilstuna 4 april 2020

Bild

En radiomässa till att notera i almanackan….

Boka i kalendern redan nu så du inte glömmer den roligaste radiodagen på året!
Radiomässan i Eskilstuna blir lördagen den 4 april 2020 i Munktellarenan.
Mer information kommer löpande i QTC samt på webben.

Varmt välkomna till Smé-staden och årets Ham-fest.
73 de SK5LW = Eskilstuna Sändareamatörer

källa: dx-radio.se + SM5OCK/Håkan

Author: SM5YRA