Hemligaste DL5-mötet någonsin?

Lite sent ute med informationen, men för dom som inte har läst om DL-5 mötet kommer artikeln här.

källa  SM5SM.se + SA5MM / Lennart

Värd för vårens DL5-möte var SK5UM Flens Radioamatörer. Nu var det inte själva mötet som var hemligt utan platsen där vi träffades, den f.d. superhemliga LOPRA-anläggningen (Luftoperativa Radionätet) som SK5UM numera har som sitt QTH. En intressant historia, störningsfritt och med bra antennmöjligheter.

US10. Den tidigare hemliga LOPRA-anläggningen men numera hemvist för SK5UM Flens Radioamatörer.

Som kommande DL5-ansvarig omvaldes SM5BVV Morgan med vice DL5 SM5TJH Janne. I SM5-distriktet finns 1786 licensierade sändaramatörer enligt statistiken. Av dessa är 1049 medlemmar i SSA. Det blev stundtals livliga diskussioner om hur vi kan bli fler, amatörradio i samhällets tjänst och kommande aktiviteter.
                                                       Mötesdeltagare.

SM5TAH Mats berättade och visade bilder från LOPRA-stationens storhetstid och de många och enorma antenner som fanns. Huset med antenner var en mottagar-station. Sändarannexet var beläget ca 6 km söderut. Även om all utrustning plockades bort finns det ändå spår av hur det var mellan ca 1960 och 1987. Dieselaggregat i källaren för avbrottsfri kraft, fönsterluckor i kraftig plåt på insidan och fortfarande sitter den ljuddämpande panelen kvar.
                                                  Klubbens radiorum med bl.a. Winlink.

Det blev mycket prat och samtal i samband med smörgås och dryck som SK5UM hade ordnat med. Vi var ca 20 deltagare från olika klubbar.

Ett stort tack till SK5UM Flens Radioamatörer för en välordnad och trevlig DL-träff.

Författare: SM5YRA