AMSAT-SM nyheter

AMSAT-SM har en stolt historia som en aktiv förening i amatörradio-Sverige. Tiden innan internet blev varje persons tillgång hade vi egen försäljning av böcker och hårdvara, en telefon-BBS och medlemstidning som kom ut minst fyra ggr/år. Medlemstoppen var i samband med Oscar-40 med ca. 500 betalande medlemmar. Vi hade även ett seriöst projekt att försöka bygga en egen satellit.

I samband med att internet växte och det blev möjligt att skaffa information och köpa utrustning från hela världen på ett enkelt sätt minskade även intresset för AMSAT-SM som förening. Medlemstidningen Journal fick läggas ner pga. det kom in för få artiklar. På det sista fysiska årsmötet kom noll (0) medlemmar och vi gick då över till att ha möten via telefonkonferens.

De senaste åren har det varit mycket svårt att få medlemmar att deltaga på årsmöten och med detta ge styrelsen ansvarsfrihet, vi har varit på gränsen flera gånger att behöva ställa in. Stadgarna har ändrats flera gånger för att kunna driva föreningen vidare med allt färre personer i styrelsen.

Samtidigt är intresset för amatörradio-satelliter internationellt stort! AMSAT-SM växer kraftigt på Twitter där vi snart har över 1000 följare. Vi utbyter information med alla de “stora” namnen inom hobbyn och har kontakt med de tre stora i AMSAT-världen (USA, England och Tyskland).

AMSAT-SM som traditionell förening är nu nerlagd och ett avslutat kapitel och kommer i framtiden drivas som en sammanslutning (grupp). Vi har skapat riktlinjer istället för stadgar och har en styrgrupp istället för styrelse. Något årsmöte behövs därför inte och eftersom vi inte är en förening krävs inte heller en revision. Vi väljer dock att behålla en revisorsfunktion för att ha en extern kontroll på den summa pengar vi förfogar över.

På detta sätt kan AMSAT-SM drivas på ett nytt och mer lättrörligt (agilt) sätt där vi kan förändras och förbättras kontinuerligt. Vi kommer få möjlighet att arbeta med frågor och information runt satelliter istället för att fundera på om vi lyckas få igenom ännu ett årsmöte.

Den 10 mars 2020 hände följande:

– Föreningen AMSAT-SM lades ner
– Sammanslutningen AMSAT-SM bildades där AMSAT-SM styrelsemedlemmar bildade en styrgrupp
– Allt kapital överfördes från föreningen AMSAT-SM till den nya sammanslutningen AMSAT-SM
– Alla övriga AMSAT-SM-relaterade aktiviteter och konton (HF-nätet, amatörradiosignalen SK0TX, webbsidan, Twitter, Google, utställningsmaterial och övrigt) överfördes till sammanslutningen AMSAT-SM
– Medlemsskap i AMSAT-SM är, precis som tidigare, kostnadsfritt

Mer information finns på www.amsat.se

 

 

källa: SM0TGU / Lars Thunberg

Author: SM5YRA