Amatörradiokurs i Västerås

Nybörjarkurs för radioamatörer
Även i höst blir det en nybörjarkurs för radioamatörer i Västerås.

Kursledare blir liksom tidigare Bosse, SM5CJW och Donald, SM5ACQ och i år förstärker vi dessutom med Kai, SA5GRV.

Vi går naturligtvis igenom allt som krävs för att klara ett certifikatprov. Kursdagar är: 22-23 sept, 29-30 sept, 20-21 okt, 10-11 nov och 24-25 nov. Sista dagen blir det provtagning för alla som önskar.

Kursmaterial kan inköpas från SSAs Ham Shop, pris 300 kr.
För deltagande krävs medlemskap i klubben (200 kr/år). Avgift för provtagning tillkommer liksom avgift till SSA för utfärdande av amatörradiocertifikat efter godkänt prov. I samband med provtagningen kan Du också bli medlem i SSA mot en reducerad årsavgift. 

Intresserade bör höra av sig så snart som möjligt till Donald sm5acq@gmail.com
Du som deltar måste räkna med att avsätta tid för självstudier mellan kurstillfällena.

Author: SM5YRA