Kallelse till Distriktsmöte 1 April

 

Kallelse DL4 Distriktsmöte 1 April 2023 i Mora


10.00 Samling med kaffe och smörgås

11.00 Mötet börjar

12.30 SM5GXQ / Peter, information om SvxLink

14.30 ca. Avslut med kaffe och dopp

 

Platsen är vid båtklubbens lokal vid Sanda, se koordinater nedan.

Hjälp för inlotsning kan ske via repeater 145.750 eller 434.750.

Mellan möte och Peters information fås lättare förtäring.

 

Peters information om SvxLink kommer även att kunna följas via Jitsi på internet. Inloggning kan ske från 12.30 på följande adress:

https://jitsi.sm2ampr.net/sm5gxq

 

Vägen till båtklubben är flyttad så GPS kan visa fel, följ DL4 pilar.

WGS84 DD (LAT, LONG) 61.00150, 14.57221

 

Välkomna  SK4KO & DL4 SM4IVE

Author: SM4IVE