Distriktsmöte 2022 04 02

Medlemmarna i 4 Distriktet kallas till möte.

Vi träffas i Gustafsfors Byggdegård

Kaffe/te/dricka med smörgås serveras från klockan 10.00.
Inlotsning på 145.675 MHz över repeatern SK4HV
Mötet börjar klockan 11.00.

Vid distriktsmötet 2 april ska DL4 och valberedning väljas.

Valberedningen föreslår enhälligt omval av SM4IVE, Lars Pettersson.

SM4EPR Mats (sammankallande), SM4HFI Jan och SM4SEF Bo

genom Mats SM4EPR

https://www.google.com/maps/place/Gustavsfors,+skolan/@60.1543019,13.7965279,261m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x465d34b1e0d59ed5:0x5b95c269478f2f45!8m2!3d60.154179!4d13.797303

Tänk på smittorisken och håll god hygien . lokalen har gott om utrymme så tänk på avståndet.

Välkommna  SM4DHN/SK4HV   & SM4IVE DL4

Author: SM4IVE