SK3GA, föredrag av SM3GSK och SM3JGG

Föredrag av SM3GSK och SM3JGG i hudiksvall ”SM3 California Tour” Föredraget startar kl. 19.00. För mer info titta in i...

Föredrag – SK3BG, SM5GXQ om SvxLink

Tisd 25/1   kl 19:00 OBS Nyinsatt program Peter Lindqvist SM5GXQ håller föredrag Introduktion till SvxLink Missa inte detta tillfälle att lära...

SK3BG – Jitsikväll med program

Allt möjligt, tekniskt och praktiskt från amatörradio feb 1 kl. 19:00 – 21:00 Christer/SM3ESX leder kvällen och erbjuder deltagarna visa...

SK3JR – Jitsi, om SvxLink

Torsdag den 3 februari kl. 19:00 har SK3JR, Östersund Jitsikväll med föredrag.  Peter, SM5GXQ, berättar om SvxLink som knyter ihop...

SK3BG, att tillverka kretskort.

Magnus/SA3KVD har en genomgång av grunderna för framställning av kretskort och i förlängningen om det finns intresse så startar vi...

SK3BG-Om AI med Markku, SM3LDP

Markku SM3LDP och Erik SM3EXM har skapat en experimentell ”klubbtidning” helt gjord av AI. Denna kväll kommer Markku att berätta...

SK3JR-Om Contesting med SE3X, Johan

Radiotävling – Contest, en bra aktivitet för att bygga en bra station, bli en bättre operatör och lära mer om...

SK3JR- Om IARU med Mats, SM6EAN

IARU föredrag av Mats, SM6EAN, som berättar mer om den här för vår hobby så viktiga organisationen. Föredrag, sedan frågor...