SSA Månadstest på söndag 12 mars

På söndag 12/3 kör vi årets tredje SSA:s Månadstest (MT). Tävlingen går i två separata pass, CW respektive SSB, denna månad börjar vi med CW som går kl. 1400-1500 UTC och fortsätter med SSB kl. 1515-1615 UTC. Banden är 40 och 80 meter, QRG för SSB 3700 +/- 50 kHz, på CW håller vi till kring 3530 kHz +/- 10 kHz. Utväxla c/s, RS(T), löpnummer samt lokator, QSO-exempel: “SD9Z 5NN TT1 JO87ZZ”.

Passande loggprogram är bl.a. SD av EI5DI (SSA Manadstest), DXLOG, N1MM samt Log4U, det viktiga är att du kan få fram en Cabrillofil.

Ladda upp din logg till roboten på SSA HF-Contest

Månadstesten ingår i SSA:s HF-contest cup, MT-QSO ger dubbla poängen, notera att du måste skicka in loggen separat till HFCC.

Saint Brandonexpeditionen 3B7M gick QRT den 8 mars efter 124000 QSO, FT8 har verkligen tagit över, de loggade 70000 QSO på detta trafiksätt, antar att det skötte sig helt automatiskt, imponerande ändå. Det finns en hel del foton från expeditionen på 3b7m.org, trist att se deras sönderblåsta antenner.

Att notera är även deras resultat på 10m med 27000 QSO, bandet var öppet hos dem fram till 22-tiden UTC (02 lokal tid).

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.