Scandinavian CW Activity Group (SCAG) firar 50 år

Den ärevördiga sammanslutningen Scandinavian CW Activity Group (SCAG) bildades 1974 och firar således 50 år. Under februari kommer specialsignalen SC50AG vara aktiv, givetvis endast på morsetelegrafi.

SCAG verkar för att bevara och stödja användandet av CW, bl.a. sponsras aktiviteter på banden och kurser inom morsetelegrafins ädla konst.

SC50AG noterades på 40m CW imorse (!) med operatör SM2CEW.

SCAG innehar f.ö. hela serien SC0-7AG sedan 30-årsfirandet 2004.

 

Från hemsidan:

”SCAG – en kort beskrivning..

Scandinavian CW Activity Group (SCAG) är organisation av sändaramatörer med ett gemensamt intresse för amatörradiokommunikation på telegrafi.

SCAG skall stödja och uppmuntra amatörradiotelegrafi och SCAG skall verka för ett gott uppförande och god trafikkultur på amatörradiobanden

SCAG skall genom olika aktiviteter upprätthålla och förbättra färdigheten av telegrafering hos radioamatörer

SCAG skall verka för nordiskt samarbete och gemenskap för att få goda internationella relationer”

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.