Ryska radio- och tevemaster

Månaden ut firar föreningen för radioamatörer anställda av den statliga ryska radio och teven sitt 20-årsjubileum. Kontakta R20RTA, R20RTM, R20RTP, R20RTRN samt R20RTT och få ovanstående diplom helt gratis. Även QSO med andra signaler och tidpunkter räknas (stationerna skall ligga i samma lokatorruta som sändarmasten om jag begriper det hela rätt), se reglerna.

R20RTP startar sin aktivitet den 16 augusti.

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.