Ryska digitaltrafikklubben inbjuder till T10-aktivitetshelg

Helgen den 27-28 mars mellan kl. 0000 och 1159Z firar Russian Digital Radio Club sitt sjuårsjubileum med att bjuda in till aktiviteten Made in Russia på trafiksättet T10. Alla band mellan 160-10m får användas, inklusive WARC-banden.

Skickar man in logguppgifter om körda QSO; c/s, QRG, QTR med datum samt locator, som ADI-fil kan man i efterhand ladda ner ett speciellt diplom.

Trafiksättet T10 verkar inte vara så vanligt i etern, det är besläktat med det mäkta populära FT8 och kan laddas ner från jtdx.tech.

Rekommenderade frekvenser för T10 är 1839-1840; 3570-3573; 7077-7081; 10140-10143; 14077-14081; 18105-18107; 21077-21081; 24920-24922; 28077-28081 kHz.

Om någon har erfarenhet av T10 får du gärna höra av dig till HF-sektionen och berätta mer. Mina egna praktiska upplevelser av digitaltrafik begränsar sig till gammal hederlig och pålitlig RTTY.

 

Författare: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.