RTTY-OPS-WW-DX pågår – öka aktiviteten!

Fram till 1200 UTC går första delen av RTTY-ops WW DX RTTY Contest – Scandinavian Baltic RTTY. Testen startades förra året för att ersätta den slovenska RTTY-tävling som under många år avhållits samma helg, sedan 2019 ändrades inriktningen till FT4 och FT8, säkert till glädje för en och annan.

RTTY-OPS-testen körs i två pass, del ett började igår kväll 2200 UTC och slutar, som sagt, kl. 1200 UTC idag, Testen fortsätter imorgon söndag 1200-2359 UTC (tiderna är lagda för att inte krocka med slovenernas evenemang).

Alla får köra alla, extra poäng ges för QSO med stationer i Skandinavien och Baltikum. Tyvärr är det inget större fart på banden i skrivande stund så koppla in din gamla T-100 och kör några QSO! Ropa ”CQ SCRY” och utväxla RST samt året för din första amatörradiolicens, exv. 599-1989.

Arrangören har inte direkt gjort någon större reklam för begivenheten, i alla fall har den helt gått HF-sektionen  förbi.

Regler för tävlingen.

 

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.