RSGB Transatlantic Centenary Tests (TCT)

 

Som vi kan läsa på SSA:s huvudsida så högtidlighåller brittiska RSGB 100 årsminnet av deras försök att överbrygga Atlanten med hemmabygda amatörradioutrustningar. Ett antal signaler finns att kontakta, se TRANSATLANTIC 100 years (clublog.org) där det finns en matris som visar vad du kört samt möjlighet att ladda ner diplomet ovan. För diplomet krävs blott ett (1) QSO, sedan kan man bygga på i fem steg.

Aktiviteten pågår året ut.

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.