RM2D/M aktiverar ryska distrikt

Det blir uppenbarligen allt populärare i SM att jaga efter ryska distrikt (RDA). Alltid när något mindre aktiverat RDA luftas så går det att notera ett icke ringa antal SM i loggarna. Mycket av trafiken är mobil och ofta är insatserna på kanske några timmar från varje RDA så trafikvolymen blir därefter.

Igår var Mats/RM2D ute och körde i Kalugas oblast och var igång från 12 olika RDA aktiverade parvis. Totalt blev det 996 QSO och värt att notera är att 10% var med SM-stationer. Sett på antal QSO så var SM1NJC i topp med 11 stycken, imponerande.

De flesta mobila RDA-stationerna finns på TNX QSO där loggar ofta läggs ut i realtid, stationernas rörelser följas på karta samt vilka RDA som avses besökas.

Uppgifter om vilka RDA man lyckats knipa finns på sajten mydx.eu. Här finns också onlineansökning för diplomet (inte nedladdningsbart) som ges ut i klasserna 100/250/500/1000/1500/2000/2500 bekräftade RDA, kommer man upp i 2500 så kvalificerar det för honour roll. Totalt finns det 2642 RDA att kontakta.

RM2D/M parkerad i RDA KG-21 och KG-22.
QSO/station körda från RDA i Kaluga.

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.