Radio club de Costa Rica 70 år

Under september firar Radio club de Costa Rica (TI0RC) sitt 70-års jubileum med signalen TI70RC. Stationen är noterad på bl.a. 40m CW och 60m FT8, bandet blev rätt nyligen tillgängligt för TI.

Det ges inte ut några pappers-QSL men om man skickar QSO-data till diplomas@ti0rc.org så utlovas ett digitalt diplom, loggarna skall också komma upp på LOTW.

Under många många år var Bengt/TI4SU (YN4SU) vanlig på CW-delarna, nu är det länge sedan Bengt hördes av, någon som varit i kontakt med honom å det senaste?

Not: TI70RC ligger just nu 3/9 kl. 1420z på 18080 kHz CW med bra fart på pilen, tror N3KS är op.

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.