OE0MORSE

 

OE0MORSE är QRV med operatör OE6VIE månaden ut för att fira minnet av Samuel FB Morses bortgång för 150 år sedan. Kör stationen på fem olika band och ladda ner diplomet från Dashboard (oe4ksf.at)

Trots att det då är 150 år sedan den store uppfinnaren Morse lämnade det jordiska används hans alfabet för fullt, det skall jag göra nu på 15m.

QSL för OE0MORSE endast via OQRS på Clublog.

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.