Lite statistik från årets WPX SSB

 

 

WPX SSB i slutet av mars varje år är alltid populär. Nedan utdrag ur ett mejl:

Log checking statistics:
  7,276 Logs
2,260,808 QSOs
  47,985 Different calls claimed
  23,487 Uniques claimed
  15,235 Uniques busted
   189 DXCC/WAE Entities
2,005,498 (88.7%) QSO checked against another log
1,913,941 (95.4%) QSO checked good when checked against another log
  15,057 ( 0.7%) dupes
  44,476 ( 2.2%) busted exchange
  35,286 ( 1.8%) busted calls
  11,215 ( 0.6%) not in log

Median score reduction for all logs: 11.8%
Median error rate for all logs: 3.6%


Över 2.2 miljoner QSO loggades alltså under tävlingens 48 timmar och 7276 loggar skickades in! Detta är 
imponerande siffror, skall bli intressant att se motsvarande uppgifter för CW-delen, den är förmodligen 
ännu större. 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.