Jultesten (JT) 25 och 26 december

Nu är det dags för SSA:s alltid lika uppskattade Jultest! Tävlingen går i två delar där man får köra om varandra totalt fyra gånger (två band/dag), regler i korthet: del 1 körs på Juldagen 25/12 och del 2 på Annandagen 26/12. Tiden är 08-10Z och banden 40 samt 80m, trafiksättet är endast CW! Utväxla RST, löpnummer från 001 samt en slumpmässigt utvald femställig bokstavsgrupp som byts för varje QSO, exv. ”SD9Q 5NN TT1 ACGRZ”. Löpnumreringen fortsätter i del 2!

Det gamla hederliga loggprogrammet Log4U fungerar för testen, annars kan man använda EI5DI:s SD och köra i ”General Serial+” så genereras en Cabrillofil (fast här blir det DUPE på Annandagen ifall man redan kört varandra i del 1, går att lösa genom att starta en ny loggfil och fortsätta löpnumret och sedan klistra ihop filerna).

Tyvärr krockar vår test med bl.a. DL, OZ och SP på Annandagen, vi får titta över reglerna till 2022.

Vi hörs på testen!

 

 

 

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.