HAMRADIO-mässan i Tyskland

Efter över 30 år som HAM fick jag i år äntligen delta på den stora HAMRADIO-mässan i tyska Fredrichhafen. Jag kom ner i onsdags för IARU HF-managermöte hela torsdagen, resten av helgen var jag på plats som privatperson.

IARU-mötet var inom arbetsgrupp C4, dvs. HF-managers från region 1. Mötet var av hybridkaraktär där vi var ett 15-tal på plats och minst lika många som kom och gick via Zoom. Det hela leddes av DF5JL som förberett agendan minutiöst. Då protokollet från mötet ännu inte är klart vill jag inte skriva för mycket nu, jag kan ju helt ha missförstått vad som sades under de olika ärenden som behandlades (när protokollet kommit så lägger jag ut det här på HF-sidorna. Finns nu publicerat under Dokument).

I korthet så handlade det i alla fall om det minst sagt sorgliga ”radiowar” som pågår mest hela tiden på 7055 kHz SSB, IARUMS Intruder watch dvs. dokumentation och spårning av inkräktare på våra band, här höll EA6AMM ett mycket intressant anförande där bl.a. en nyutvecklad databas för registrering av inkräktare presenterades. Idag finns (tyvärr får jag väl säga) över 30000 fall registrerade i basen. Inom region 1 finns 28 utsedda koordinatorer under EA6AMM:s ledning. Vill du hjälpa till så kontakta honom! F.ö. noterades att radarsändningar har ökat på våra band sedan Rysslands invasion av Ukraina.

Annat som behandlades mycket ingående var bandplaner. När det gäller 160m så vill IARU att vi får hela segmentet 1800-2000 kHz då LORAN-A är borta sedan länge, effektbegränsningen på 10 watt över 1850 kHz är omotiverad. IARU ser detta som en större sak att arbeta med än de 10 saknade kc i början av bandet.

Nästa WRC kommer bara tillåta att ett HAM-ärende tas upp, förra gången var det 50 MHz.

RSGB tog upp saken om contestfria bandsegment och hur dessa skall kunna upprätthållas. De fick inget större gehör från mötet om att tillskriva exv. CQ-testerna om att deltagare som kör på exv. över 14060 kHz skall diskvalificeras, orsaken är att CQ inte är en IARU-ansluten organisation. CQ-testerna är de största och det rör sig om 48 timmar två gånger per år. ”Vad är egentligen problemet?” var en fråga som ställdes av bl.a. OK1RI (som är delägare i conteststationen CN3A) från CRC. RSGB:s förslag röstades ner med rätt stor marginal. Vad säger SSA:s medlemmar, skall IARU tillskriva CQ om vikten av att upprätthålla contestfria bandsegment under de 48h x 2 som CQWW körs?

IARU kommer bjuda in till en arbetsgrupp med 2-3 representanter från varje medlemsland för att se över bandplanerna.

Fem kc tas från CW-delarna på 17 och 12m. Tyska AGCW har sagt ”OK” av nödvändighet (*), andra CW-grupper (CW-OPS, FOC, etc) har inte reagerat. RSGB:s G6JYB höll en monolog på 45 minuter i ärendet, oklart vad han egentligen ville få fram. Till slut ombads han av en mötesdeltagare på plats att komma till punkt.

Själva mässan då? På fredagen var det hela igång med kommerciella utställare, olika HAM-sammanslutningar (exv. Bavarian Contest Club (BCC), Qatar Amateur Radio Society, ARRL (där man kunde få sina QSL-kort checkade för DXCC), en intressegrupp för QO100-satelliten, en för vintage musikanläggningar och tyska AGCW bara för att nämna några. I en hall intill hölls loppmarknad där det mesta i radioväg fanns att hitta, det måste varit över hundra säljare på plats.

Annat som helgen bjöd på var ett FOC-möte (som hölls i grannorten Tettnang), där deltog bl.a. DL6KVA och KO8SCA vilka bägge skall med till Bouvet nästa år. Contestintresserade kunde gå på en träff med fokus på kortare tester i veckorna; i synnerhet OK1WC-memorial, detta lockade en 25 stycken glada radioamatörer.

German DX Foundation höll ett DX-forum där den belgiska Svalbardexpeditionen JW0X presenterades. De 17 expditionsdeltagarna använde fyra olika QTH, tre i Longyearbyen samt ett sex timmar bort med snöskoter för att komma åt sagda QO100. Något varmare hade TX5N från Australöarna det säkert. Den inspelning av SSB-pile från Europa vi fick höra var inte direkt smickrande när det gäller trafikdisciplin. Forumet avslutades med att LA7GIA och KO8SCA presenterade den kommande expeditionen till Bouvet; 12 operatörer som var och en lagt in $25000 i projektet (total budget nästan $700000), åtta stationer, landstigning med gummibåt, tre stationer/antenn med hjälp av triplexers från 4O3A, 45 dagar hemifrån och ett mål på 200000 QSO. Wow.

Det som gav mig mest under helgen var alla personliga möten, kände verkligen att jag var i mitt rätta element tillsammans med över 10000 likasinnade – RADIOAMATÖRER! (Från SM noterade jag SA2SAA, SM0OEK, SM6EAN, SM6LRR samt SM7GVF, givetvis fanns fler på plats som jag inte stötte på).

Det var en trött SM1TDE som tillbragte natten mot måndag i avgångshallen på Frankfurts flygplats i väntan på att ta mig till SM1. Tack BCC för den fina utmärkelsen ”BCC QSO-party hero 2021”, det finns många andra som förtjänar den bättre än jag.

(*) AGCW meddelar mig i ett mejl daterat 20220921 att detta inte är korrekt, AGCW motsätter sig alla försök att dra ner på CW-delarna på våra band. Ett uttalande från AGCW finns att läsa på dokumentsidan.

Nu följer en bildkavalkad…

Bilderna visar uppifrån och ner:

Mässbesökarnas QSL-kort

DARC:s olika tester (bl.a. för Hellscreiber!)

Direktbuss till HAMRADIO

DJ5CW – QRQ-mästare kör RuFZ

DJ6SI och KO8SCA (med DL6KVA i bakgrunden) på FOC-middagen

G0JVG ger oss Rockall nästa sommar

Hamnen i Romanhorn HB9

LZ1JZ QSL-print med vänner

M0OXO IOTA-manager

Bodensjön

Rig för €14500

Senaste från Elecraft

CB-radio på loppisen

OK1WC-contestmöte

Pile-up på loppisen

Rejäl höj och sänkbar mast

RuFZ-resultat (SM1TDE:s syns längst ner, notera DJ5CW:s!)

Tettnang där FOC-middagen hölls

Telegrafnycklar till salu

YOTA-montern

 

 

 

 

 

 

Författare: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.