FT4GL QRV från Glorioso till den 19 juni

Sedan den 24 maj är Marek/FH4VVK (F4VVJ) aktiv som FT4GL från det sjunde mest eftertraktade landet Gloriosoön utanför Madagaskar. Senaste aktiviteten från ön, rätta mig om jag har fel, var FT5GA 2009. Det är ytterst sällan de franska myndigheterna tillåter besök av radioamatörer på någon av Iles Eparses så det lär dröja till nästa gång.

FT4GL har loggat lätt imponerande 45000 QSO varav dock 41000 är på automatiserad FT8, resten SSB (tyvärr ingen CW-aktivitet över huvudtaget). Marek verkar har vanligtvis två stationer igång samtidigt med 3-5 streams på varje, QSO-rejten blir då inte att leka med, stationerna verkar stå igång när han inte har några arbetsuppgifter att utföra.

Innan Marek tog sig till Glorioso så fick han besök på Mayotte av bl.a. F5RQQ som kom med två lastpallar utrustning från Frankrike och visade hur allt skulle monteras och driftsättas!

On-linelogg finns på Clublog.

Just nu ligger FT4GL på 21091 samt 28091 kHz, ropa runt 1020 hz så blir det enkelt QSO!

Not den 15/6: en hel del pirataktivitet har gjorts som FT4GL, exv. så har undertecknad lurats på två QSO på 15m FT8; den 1/6 kl. 1715Z samt 11/6 kl. 1357Z, dvs det QSO jag nämner ovan. Info kommer direkt från F8CRS som har hand om loggarna.

Not 18/6: Marek har nu gått QRT efter 60200 QSO fördelade på 15100 olika stationer. Lite anmärkningsvärt är antalet dupes; 10338 st! Antar att detta har med att göra att vi är många som inte mottog något ”RR73” är därför fortsatte sända rapporten. Det har också förekommit en hel del pirataktivitet som FT4GL och då har det säkert körts en del säkerhets-QSO men ändå, 17% dupes är på tok för mycket.

OQRS är öppen.

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.