FRO:s SL-test den 14 maj

INBJUDAN TILL SL-TESTEN

SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Årets test genomförs vid två tillfällen, den 14 maj och den 12 november.

Syftet är att stimulera trafik med våra SL-stationer och därigenom sprida kunskap om FRO. SL-Testen är öppen för alla sändareamatörer och körs i två klasser CW (telegrafi) och SSB (telefoni) på 40 och 80 metersbanden. Medlemmar i FRO, som inte är sändareamatörer, kan delta från en klubbstation med SL-signal.

Alla som sänder i loggar kommer att få ett diplom och vinnaren i respektive klass belönas med en plakett.

(Från FRO.SE)

Aktivera era trevliga FRO respektive förbandssignaler! SL1FRO deltar.

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.