Framtiden formades i Wien – IARU rapporter från SSA delegaterna

Möte i C7-gruppen, EMC

I april hölls ett antal möten i Wien inom International Amateur Radio Union,IARU där SSA representerar Sveriges intressen i IARU Region 1
. Från SSA deltog vår sektionsledare Mats SM6EAN, Håkan SM5AQD för HF, Kjell SM7GVF för VHF & up och Petter SM3PXO för EMC. På bilden ser ni Petter längst till vänster närmast kameran under ett interimsmöte i EMC-gruppen.

IARU arbetar för amatörradions internationella standardisering och reglering. Man utfärdar rekommendationer för att få bra samexistens inom och kring amatörradion, vilket kan vara bandplaner, definitioner som t.ex. vad gäller för ett giltigt QSO, tävlingar o.s.v. Mer om detta på IARU:s hemsida. Från IARU arbetar man också för att hävda amatörradions intressen gentemot stora, tunga internationella organ som ITU, CEPT, CISPR, CENELEC och ETSI.

Läs Mats och gruppens sammanställning med rapporter från mötena i Wien, här på vår egen IARU sida!

Author: SM6ZEM