EURASIA HF med fina priser – 5 februari

”GOOD NEWS!
Legendary EURASIA HF CHAMPIONSHIP is coming this week.
https://www.eurasia-contest.com

This unique contest has gained popularity since the FIRST time:
3191 participants in 2021 year!!!
We expect up to 4000 people this year.

FEBRUARY 5, 2021. 06-18 UTC, All HF bands, CW & SSB.
All countries are welcome (not only EU and AS)!!!

SPECIAL AWARDS FOR THE COMPETITORS:
– YAESU FT891 Transciever
– SDR QRP Transciever
– SunSDR Colibri NANO
– UHF portable radio
– SmartPhone
and some more:

Please visit official web-SITE TO CHECK THE DETAILS:
https://www.eurasia-contest.com

Do not miss this unique event! See you in the contest on Feb, 5!!

Eurasia HF Championship Manager, Alex Kuzmin, RN3TT”

Denna tävling är inte att blanda ihop med European DX-contest som börjar kl. 1800Z, dv s precis när EURASIA har slutat. Bägge testerna krockar dock med First Class C.W. Operators´ Clubs ”Marathon” som går mellan 2100Z den 4/2 och 2100Z den 6:e, alla är välkomna att kontakta oss! (de SM1TDE FOC #2021)

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.