Dniepr cup 2021

”Hello dear ham!

Welcome to our short contest on 03 October from 17:00 UTC!

80m, 160m bands in SSB/CW/RTTY modes.

You can see rules and awards on the page.

Please QSP this info to the local ham’s media…

73, George

UT1HT”

Testen körs på SSB kl. 1700-1800Z, CW 1800-1900Z samt avslutningsvis RTTY 1900-2000Z. Notera att Gotland nämns explicit i reglerna!

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.