Dags för den andra av årets tre YOTA-tester (23 juli)

YOTA – Youngsters On The Air – är en tävling som körs i delar om året. Datum och tider är 21/5 kl. 0800-1959Z, 23 juli kl. 1000-2159Z samt den 30 december kl. 1200-2359Z. Band och trafiksätt är 80-10m på CW och SSB.

Utförligare regler finns här.

YOTA-testerna är giltiga för SSA HFCC. Aktiviteten i majomgången var rätt låg, var med och ge våra ungdomar lite support på lördag!

Författare: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.