90 år sedan LITUANICA korsade Atlanten

Månaden ut firas 90-årsjubileumet av att flygplanet LITUANICA korsade Atlanten. Tyvärr slutade äventyret i en för bägge piloterna dödlig krasch i dagens Polen.

Kontakta LY90SD, LY90SG, HF90LOT, 3Z9LOT, SN90LOT, SO90LOT, SP90LOT, SQ90LOT, LY1933DG, LY90DG samt LY90FLY och ladda ner diplomet som finns i tre klasser.

 

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.