5X3K – Uganda nu i luften

En tjeckisk fyramannaexpedition är nu aktiv från Uganda som 5X3K. De har ett antal stationer i luften, bl.a. verkar ett par stå och köra FT8 automatiskt på MSHV och då blir ju QSO-raten hög. Vidare ligger de just nu (söndag kl 08z) på 21001 samt 24891 kHz CW med fina signaler och skickliga operatörer (delar ur gruppen ingick i TN8K-expeditionen som slog QSO-rekord tidigare i år).

Loggen finns i realtid på Clublog. (De har totalt kört 58000 QSO varav 33000 på FT8).

5X3K är QRV en vecka framåt. Aktivitet är utlovad på 60m!

Mer om 5X3K!

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.