Info från Distrikt 6-möte

Info från distriktsmötet

Bernt Eriksson SA6RTJ från SSA Sektion Nödtrafik, och Förbunds & Räddningschef för Mitt Bohuslän hade en föreläsning om radiosamband i samband med katastrofer i samhället. Han visade en översatt version av IARU:s Nödsambandsguide. Distriktsmötet genomfördes enligt dagordningen. (se protokoll). Till vice DL6 utsågs SM6YRB Bo Knutsson från Lidköpings Radioamatörer och så har vi SM6VAG Kjell-Åke Radioföreningen Magnum , vilket gör att det blir bra spridning i distriktet. Nästa distriktsmöte blir till våren 2019 och det är SK6LK Borås Radioamatörer som tar hand om det. Och det beräknas bli någon gång i mars månad.
// SM6YED Reino DL6

Author: SM6YED