DL6 möte Inställt!

Distriktsmötet inställt!

Mötet blir på två platser i Karlsborg enl nedan:

 • Kl 10 Mötesförhandlingar SSA arkiv. Hangar 80 Flygfältsvägen 29 [ kartlänk ]
  • OBS! Det är i år dags att välja distriktsledare. Eventuella förslag meddelas lämpligen till någon i valberedningen:
   SM6EAT (sammankallande), SM6HFV eller SM6JOC.
  • Valberedningen föreslår SM6YED Reino som DL för ytterligare en period.
 • Kl 11 Visning och information om ssa arkiv

Redan kl 09 finns möjlighet till kaffe och smörgås

 • Kl 12 Lunch

Karlsborgsfästning. Fästningsteatern

 • Kl 13.00 föredrag: Hur kan jag köra månstuds EME Stig-Åke Larsson SM4GGC
 • Kl *14.30 Föredrag: Information om DMR Jörgen Kvist SM5XMS
  * Framflyttat 30 min.

Författare: SM6EAT