D6 möte 2021

Kallelse till Distriktsmöte i distrikt 6

När: Söndagen den 18 april 2021 kl 10.00
Var: Online via Jitsi

För att kunna kontrollera att deltagare är medlemmar skall anmälan till mötet göras via e-post till Roland SM6EAT senast 17 april till .
Du får då en möteslänk i retur.

Dagordning

§1.  Mötet öppnas

§2.  Val av ordförande för mötet

§3.  Val av mötessekreterare

§4.  Val av justerare och rösträknare

§5.  DL6 Reino informerar

§6.  Valberedningen informerar

§7.  Val av distriktsledare 1 år (valberedningens förslag)

§8.  Val av 3 pers. i valberedning för 1 år, varav en utses som sammankallande.

§9.  Nästa distriktsmöte hösten 2021

§10. Presentation från klubbarna

§11. Mötet avslutas.

Förtydligande gällande §7 & §8:
Val av distriktsledare och skall göras med en period av 2 år, detta skulle gjorts förra året. Därav val på 1 år.

DL6 Reino Larsson, SM6YED

Author: SM6EAT