DS 2 Möte

DS2 Möte i Umeå

Distriktsmötet kommer att hållas i Umeå på FURA i år.

Tidpunk: Lö 14/4 kl 11:00

Plats: FURA klubblokal , Aktrisgränd 31 – Umedalen Umeå

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna och mer information på FURAS hemsida www.fura.se efter hand

73

DL2 / Nikke / SM2UVU

Author: SM2UVU