SK1BL, sommarmöte.

SK1BL Ala Ala

SK1BL håller sommarmöte den 9/6 kl. 1900 i klubbstugan i Ala. Mötesvärd SM1ALH